top of page

Litteratur og prædikener

 

Mod Målet: Her finder du opbyggelige bøger, artikler og prædikener af cand.jur. Poul Madsen (20.01.1916-01.07.2009), som var en af Danmarks betydeligste forkyndere lige fra efterkrigstiden og helt frem til slutningen af sit liv. Hele hans virke havde det ene formål: at åbne skrifterne for Guds menighed på tværs af alle kristne kirkeskel (missionsforeninger, fri- og folkekirker). Hans vidnesbyrd gennem et langt liv i stadig tjeneste for Gud var og er højaktuelt og vedkommende for både læser og lytter.
 

Sjeleskatt: Denne hjemmeside er på norsk, og hvis man kan forlige sig sprogligt med det, er her adgang til en guldgrube af ældre kristen litteratur (også dansk) i pdf- og epub-format.

bottom of page