top of page

Rettelse:

På bogens side 12, fra linie 15, citeres fra Francis Collins bog "Gud og generne". I citatet fremstilles Big Bang-teorien som en videnskabeligt pålidelig kendsgerning.

Vi ved for lidt om denne forklaringsmodel, som er én blandt flere mulige, og vi ønsker ikke at fremstille den som den eneste rigtige. Vi beklager meget, at citatet giver læseren dette indtryk.

For Menneskesønnen

er kommet for at

opsøge og frelse

det fortabte.


Luk. 19,10

bottom of page